Benoeming leden toezichtsorgaan CPB

Sandra Phlippen, Frank Heemskerk, Eefke Smit en Elmer Sterken worden lid van de Centrale Plan Commissie (CPC), het toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau (CPB). Peter Blom wordt de nieuwe voorzitter van het CPC. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat.

Sandra Phlippen is hoofdeconoom bij ABN AMRO-bank.
Frank Heemskerk is secretaris-generaal van de European Round Table for Industry (ERT).
Eefke Smit is managing director bij de stichting International Publishers Rights Organisation.
Elmer Sterken is hoogleraar monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Peter Blom is voormalig CEO van Triodos Bank en sinds 2017 lid van de CPC.

De benoemingen gaan in op 1 september 2021 en gelden voor een periode van vier jaar. De CPC waarborgt de onafhankelijke positie van het CPB en houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het CPB.