Bezoek Grapperhaus aan Turkije

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft een tweedaags werkbezoek gebracht aan Turkije. Grapperhaus sprak onder meer met de minister van Binnenlandse Zaken Soylu en de minister van Justitie Gül. Ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Aalbersberg was onderdeel van de delegatie van het werkbezoek. Het bezoek vond plaats in het kader van de veiligheidsdialoog tussen Nederland en Turkije.

Tijdens de gesprekken is een veelheid van onderwerpen besproken, waarbij de nadruk lag op onderwerpen die de nationale veiligheid raken zoals terrorismebestrijding. Ook is er gesproken over de ontwikkeling van de rechtsstaat en de aanpak van ondermijning. Turkije is mede vanwege zijn rol in de regio een belangrijke partner voor Nederland op deze dossiers.

Het bezoek werd afgesloten met een kranslegging bij Anitkabir, het mausoleum van Atatürk, de eerste president van de Republiek Turkije.