Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) sluit per 1 oktober 2021

De RVV-V, die op 1 juli 2021 werd opengesteld voor nieuwe aanvragen, is bedoeld om verduurzaming van huurwoningen te stimuleren. De regeling biedt verhuurders fiscaal voordeel (via een vermindering van de verhuurderheffing) als zij investeren in woningverduurzaming. De sluiting per 1 oktober is nodig om te voorkomen dat het budget van € 150 miljoen wordt overschreden. Als het budget dan nog niet is uitgeput, wordt de regeling per 1 januari 2022 weer opengesteld.

Verhuurders die hun woningen met tenminste drie labelstappen verbeteren (en deze minimaal naar label B brengen), kunnen in aanmerking komen voor een vermindering op de verhuurderheffing. 

De behoefte aan verduurzamingsinvesteringen blijkt groot. In 2019 werd het beschikbare bedrag ruim overschreden, ook omdat in de laatste maand voor sluiting circa €190 miljoen werd aangevraagd. Daarom is in de wet is de mogelijkheid opgenomen om op de eerste dag van elk kwartaal de regeling te sluiten in het geval het beschikbare budget overschreden dreigt te worden. Voor dit jaar betekent dit dat sluiting van de regeling mogelijk is op 1 oktober of op 1 januari 2022. 

De kans op overschrijding van het budget bij openstelling tot 1 januari is, gegeven de ervaringen met de regeling in 2019, dermate groot dat de minister van BZK in overleg met de minister van Financiën heeft besloten de regeling op 1 oktober 2021 te sluiten. Als het budget op 1 oktober nog niet is uitgeput, wordt de regeling op 1 januari opnieuw opengesteld. De omvang van de beschikbare bedragen in 2021 en 2022 wijzigt hierdoor dus niet. 

In 2022 zal door een wetswijziging een maandelijkse sluiting mogelijk zijn. Daarnaast onderzoekt het kabinet of verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in de effectieve inzet en budgettaire beheersing van het budget voor verduurzaming. De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.