Pilotprogramma VOI publiceert 2 eindrapporten

Vandaag zijn twee eindrapporten van de pilotthema’s 'zelfredzaamheidsroute' en ‘financieel ontzorgen' gepubliceerd.

Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin ontdekken 97 gemeenten in 39 pilots werkzame elementen en bouwstenen binnen de verschillende onderdelen van de nieuwe inburgeringswet.

Pilot ontzorgen

Binnen het pilotthema ‘financieel ontzorgen’ is ervaring opgedaan met het administratief ontzorgen van statushouders en het stimuleren van hun financiële zelfredzaamheid. De zes hoofdaanvragers Capelle aan den IJssel, Den Haag, Geertruidenberg, Edam-Volendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zoetermeer zijn gedurende 1,5 jaar gevolgd door het Verwey-Jonker Instituut. In de pilots hebben gemeenten verschillende uitvoeringsvarianten ingezet. De aanpakken verschilden in de mate van ontzorgen; van alleen de verplichte elementen tot volledig budgetbeheer. Daarnaast werden verschillende methoden voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid ingezet en geëvalueerd.
Lees het rapport 'Ontzorgen'

Pilot zelfredzaamheidsroute

Daarnaast zijn hoofdaanvragers Berg en Dal, Best, Enschede, Haarlem, Midden-Groningen en Velsen gevolgd door De Beleidsonderzoekers. Deze pilotgemeenten hebben praktijkgerichte programma’s samengesteld om te onderzoeken welke elementen daarin werken voor de zelfredzaamheidsroute. Dat is één van de drie routes, die gemeenten in de nieuwe wet gaan aanbieden aan inburgeraars waarvan verwacht wordt dat zij veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal.  Alle programma’s combineren taal met praktische vaardigheden en doen ervaring op met lesmethodes die geschikt zijn voor mensen met een beperkte taalvaardigheid en een lage leerbaarheid.
Lees het rapport 'Zelfredzaamheidsroute' 

Alle pilots zijn nu afgerond. Binnenkort verschijnt het zesde eindrapport ‘Van A2 naar B1’. Dat is de laatste in de reeks. Sinds juni 2021 zijn de drie eindrapporten over de ‘Brede intake en PIP, ‘Duale trajecten’ en ‘Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’ beschikbaar. In het najaar wordt ook nog een overkoepelend onderzoek gepubliceerd.

Meer informatie over het Pilotprogramma VOI