Gezamenlijke Corona-verklaring gepresenteerd op Grenslandconferentie

Op de derde Grenslandconferentie is door Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse bestuurders een gezamenlijke verklaring over Corona in het grensgebied gepresenteerd.

De verklaring "Voor een Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis" stelt dat de beslissing om de grenzen tussen beide landen ononderbroken open te houden de juiste is geweest – als één van slechts twee grenzen in het gehele Schengengebied. Niettemin hebben de veranderende en verschillende regels voor inreizen, steun- en beschermingsmaatregelen mensen in de grensregio voor bijzondere uitdagingen gesteld.


Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en haar buurlanden zegt hierover: “In de grensregio’s komen onvermijdelijk verschillende – veelal nationale – regels bij elkaar. Dit is niet makkelijk in een regio, waarin de grens al zo lang geen barrière meer vormt. In de verklaring zeggen we daarom niet voor niets: Noordrijn-Westfalen en Nederland, en bovenal de inwoners en instanties in de grensregio’s hebben door hun grensoverschrijdende samenwerking een staaltje van Europees denken in crisistijd ten beste gegeven.”


Uit de aanbevelingen van de verklaring kunnen we verder leren dat operationalisering van crisisbeheersing in de grensregio vraagt om een meer toegespitste aanpak. Ook moeten de maatregelen nauw grensoverschrijdend worden gecoördineerd om negatieve effecten voor burgers en bedrijven in de grensregio zo veel mogelijk te voorkomen. Tot slot moet volgens de verklaring worden ingezet op toegankelijke communicatie van de regels, zodat zij door de inwoners aan weerszijden van de grens worden begrepen.

Grenslandprijs

Tijdens de conferentie werd ook de tweede Grenslandprijs uitgereikt. De winnaar is GrensMatch: een matchingstool voor werknemers, werkgevers en stage-zoekende studenten in de grensregio, geïnitieerd door EURES (een aan het UWV gelieerde organisatie voor Europese arbeidsbemiddeling) en Den Doelder Recruitment. 

Algemene informatie over de Grenslandconferentie

De Grenslandconferentie Noordrijn-Westfalen - Nederland vindt jaarlijks plaats. Na Venlo (2019) en Duisburg (2020) was dit jaar Enschede aan de beurt. De volgende conferentie zal in maart 2022 in Aken worden gehouden.


De conferentie is hét evenement voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen - enerzijds om te netwerken en anderzijds om de vorderingen van de uitvoering van Grenslandagenda te bespreken.

Dit jaar ging de aandacht vooral uit naar de ervaringen in de grensstreek tijdens de Corona-pandemie.
In de ochtend vond er een bestuurlijk overleg plaats bestaande uit de Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales van Noordrijn-Westfalen, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Commissarissen van de Koning van de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg en de Regierungspresidenten van de Bezirksregierungen Münster, Köln en Düsseldorf. In de middag was er een plenair programma, gevolgd door verschillende workshops en een netwerkevent.