Onderzoek naar memo Palmen aangeboden aan Kamer

De reconstructie van de tijdlijn rondom het memo Palmen is vandaag door staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën namens het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer. Die had gevraagd om een zeer uitgebreid onderzoek naar het in 2017 geschreven memo.  

Het ministerie heeft de volle medewerking verleend aan dit diepgravende onderzoek door PwC. In het onderzoek zijn de mailboxen van personen onderzocht die rechtstreeks of zijdelings op de hoogte konden zijn van het bestaan en de inhoud van het memo en de medewerkers die betrokken waren in de crisisweek van juni 2019, toen duidelijk werd dat er grote problemen waren met fraude-aanpak bij de kinderopvangtoeslag.

De onderzoekers hadden toegang tot alle archieven van het ministerie. Van een aantal personen zijn ook de telefoons onderzocht, zowel zakelijk als privé en zijn whats app berichten gelezen.

Daarnaast zijn medewerkers uitgebreid geïnterviewd. Alle voor het onderzoek relevante stukken zijn als bijlage aan het rapport toegevoegd. Daarbij zijn wel de naar personen herleidbare kenmerken gelakt. 

“Ik ben PwC erkentelijk voor het uitgebreide en zeer grondige rapport na dit onderzoek”, stelt staatssecretaris Van Huffelen. “En ik ben iedereen die een bijdrage heeft geleverd dankbaar voor hun openheid want ik weet dat het op hen een grote impact heeft gehad.”