Ruim 10.000 Nederlanders geven hun mening over Europa

Meer dan 10.000 Nederlanders hebben sinds september in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa hun mening gegeven over de Europese Unie (EU). De Conferentie is een initiatief van de EU, met als doel inwoners van EU-landen te laten meepraten over de toekomst van de Europese Unie.

Eerste resultaten

Nederlanders zijn door het kabinet opgeroepen hun mening te geven via de nationale burgerdialoog ‘Kijk op Europa’. De inbreng van Nederlanders wordt op verschillende manieren opgehaald, onder meer via inclusieve panelgesprekken, online vragenlijsten en stellingen. Negen thema’s, zoals klimaatverandering & milieu, veiligheid & rechtstaat en de rol van de EU in de wereld, staan hierin centraal.

Het kabinet heeft vandaag een eerste rapportage van de nationale burgerdialoog aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het rapport bevat de antwoorden van een representatief burgerpanel, bestaande uit zo’n 4.000 Nederlanders, op vragen over hun mening over Europa. Deze eerste Nederlandse resultaten worden, samen met de inbreng vanuit andere EU-landen, eind oktober besproken tijdens een plenaire vergadering van de Conferentie in Straatsburg.

De komende maanden volgen de resultaten uit de online vragenlijst, digitale swipe-tool met stellingen en de (online en offline) themadialogen. In totaal hebben tot nu toe meer dan 10.000 mensen meegedaan aan een van de onderdelen van de nationale burgerdialoog Kijk op Europa.

Meedoen

De nationale burgerdialoog is nog steeds in volle gang. Binnenkort vinden de themadialogen plaats. Iedere Nederlander kan zich aanmelden op Kijkopeuropa.nl om mee te praten over specifieke thema’s. Tot 14 november kan ook de online vragenlijst ingevuld worden, en is het mogelijk om 20 stellingen over EU-onderwerpen te swipen.

SCP-notitie

Ook heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het kabinet onderzocht wat Nederlanders vinden en verwachten van de Europese Unie (EU). Het SCP heeft vandaag de notitie ‘Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlands burgerperspectief’ gepresenteerd. Deze notitie is ook vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en wordt meegenomen als Nederlandse inbreng tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie.

Plenaire vergadering

De komende maanden vinden verschillende plenaire vergaderingen plaats. In deze vergaderingen worden voorstellen van de nationale en Europese burgerpanels en uit het digitale platform voor elk van de thema’s besproken, en aanbevelingen gedaan voor concrete acties.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Door mee te doen aan de nationale burgerdialogen, kunnen Nederlanders gezamenlijk de stem van Nederland in Europa laten horen tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa. De (eind)resultaten en aanbevelingen worden in het voorjaar van 2022 gedeeld met het voorzitterschap van de Conferentie. Dat zijn de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie. Zij verwerken de aanbevelingen in de toekomstplannen voor Europa. Meer informatie is te vinden op Kijkopeuropa.nl of via Facebook, Instagram en Twitter @KijkopEuropa.

Naast de nationale burgerdialoog, biedt de Conferentie meer mogelijkheden om mee te denken over de toekomst van Europa. Meer informatie hierover is te vinden op het Europese platform van de Conferentie.