Gezamenlijke verklaring van de advocaten Knoops, namens hun cliënt de heer Poch, en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

Minister F.B.J. (Ferd) Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, namens de Staat der Nederlanden, en  de heer J.A. (Julio) Poch hebben een overeenkomst gesloten over een tegemoetkoming van de door de heer Poch geleden en nog te lijden schade op humanitaire gronden.

Zoals minister Grapperhaus heeft toegelicht tijdens het debat in de Tweede Kamer op 14 september 2021 over de gang van zaken rond de uitlevering van de heer Poch aan Argentinië gaat het om een tegemoetkoming op humanitaire gronden, zonder erkenning van aansprakelijkheid, in een deel van door hem geleden schade vanwege zijn detentie in Argentinië en voor gemaakte materiële kosten.

Vandaag is overeenstemming bereikt tussen de advocaten Knoops, namens hun cliënt de heer Poch, en minister Grapperhaus over de tegemoetkoming. Over de inhoud van de afspraken hebben de partijen afgesproken deze vertrouwelijk te behandelen.