Europees geld beschikbaar voor werk en scholing kwetsbare werkenden

Sectorfondsen en sociale partners kunnen vanaf deze week subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk en het opleiden van werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit geldt ook voor aanvragen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die gericht zijn op scholing en begeleiding naar werk van mensen op dit moment gedetineerd zijn. Er is in totaal 36,5 miljoen Euro beschikbaar.

Het geld is onderdeel van een omvangrijk herstelpakket van de EU. Nederland krijgt hieruit dit jaar ruim 220 miljoen Euro voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. In april van dit jaar konden vanuit de arbeidsmarktregio’s de eerste aanvragen ingediend worden.

Sociaal pakket
De middelen vormen een aanvulling op het aanvullend sociaal pakket van het kabinet dat gericht is op de ondersteuning naar (nieuw) werk, bij- en omscholing en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Voor dit pakket heeft het kabinet vorig jaar 1,4 miljard euro uitgetrokken.

Meer informatie