Beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren worden gewijzigd voor 2022

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze wettelijke vertegenwoordigers.

Op grond van deze regeling worden de beloningen in beginsel jaarlijks geïndexeerd, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot 1 jaar ligt tussen de -1% en 1%. Het percentage voor 2022 bedraagt 4,8779%. Met dit percentage worden de beloningen voor 2022 geïndexeerd overeenkomstig de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2022.