Advies Raad van State over AOW opbouw van Surinaamse Nederlanders

De Raad van State is door het kabinet om een advies gevraagd over de mogelijkheid van een onverplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst. De ministerraad heeft ermee ingestemd het advies van de Raad van State aan de Tweede Kamer te sturen.

De aanleiding hiervoor is een motie uit de Tweede Kamer waarin het kabinet is verzocht om een commissie in te stellen die onderzoekt of er een juridische grondslag is die ruimte geeft om gericht en alleen deze groep tegemoet te komen. Inwoners van Suriname waren tot 1975 rijksgenoten in het Koninkrijk, maar zij waren niet in Nederland verzekerd voor de AOW. Het gaat hierbij dus om inwoners van ons land die tot 1975 in Suriname woonden en gedurende die tijd geen AOW hebben opgebouwd. Op 1 april 2021 is een commissie van wijzen ‘onverplichte tegemoetkoming ouderen van Surinaamse herkomst’ ingesteld onder leiding van voorzitter dr. J.J. (Joyce) Sylvester. De commissie heeft op 1 juli 2021 haar rapport aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Raad van State heeft op verzoek van het kabinet advies gegeven over de inpasbaarheid van een onverplichte tegemoetkoming in de wetgeving. Het is echter aan het volgende kabinet om op basis van het rapport van de commissie en het advies van de Raad van State een besluit te nemen over een mogelijke tegemoetkomingsregeling voor Surinaamse Nederlanders.