Stand van zaken Nederlands EU-herstelplan

Op 1 november 2021 heeft minister Hoekstra de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang rond de indiening van het Nederlandse coronaherstelplan in Brussel. Nederland kan aanspraak maken op een bedrag van bijna 6 (5,96) miljard euro uit het EU-coronaherstelfonds, de zogeheten Recovery and Resilience Facility (RRF). Dit fonds helpt landen te herstellen van de coronacrisis en vergroot hun weerbaarheid en groeivermogen. In totaal is 672,5 miljard euro beschikbaar, waarvan 312,5 miljard euro in de vorm van subsidies en 360 miljard als lening.

Dat Nederland nog geen plan heeft ingediend, heeft te maken met de demissionaire status van het kabinet. Belangrijke keuzes over het Nederlandse coronaherstelplan zijn aan een nieuw kabinet en worden aan de formatietafel besproken. Tijd is er nog voldoende, tot rond de zomer van volgend jaar kan er in Brussel nog een plan worden ingediend zonder dat het gevaar bestaat dat Nederland geld misloopt.

Landen kunnen aanspraak maken op het Europese geld als zij structurele hervormingen en investeringen doorvoeren. Op die manier moeten Europese economieën beter bestand zijn tegen economische schokken en wordt hun groeivermogen versterkt.

De Europese Commissie beoordeelt ieder jaar de economieën van de 27 landen van de EU. Zij krijgen vervolgens zogeheten landenspecifieke aanbevelingen mee waarin structurele kwetsbaarheden worden benoemd. Een voorwaarde voor het aanspraak kunnen maken op het geld uit het corona-herstelfonds is dat deze aanbevelingen (deels) worden opgepakt.

Een voorwaarde is ook dat van het beschikbare geld minstens 37 procent aan klimaatbeleid wordt besteed en 20 procent aan de digitale transitie. Dit betekent in het Nederlandse geval dat er 2,2 en respectievelijk 1,2 miljard euro beschikbaar komt voor projecten die te maken hebben met klimaat of digitalisering.

Met de Kamerbrief is een ambtelijke inventarisatie meegestuurd. Deze groslijst van mogelijke investeringsprojecten kan worden gebruikt bij de formatie.