Europese meerjarenbegroting 2021-2027

De EU-landen hebben een bedrag van 1.074 miljard euro afgesproken voor de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. En er is 750 miljard euro extra om landen te helpen na de coronacrisis. 
 

Akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027) en corona-herstelplan

De EU-landen zijn in 2020 akkoord gegaan met de Europese meerjarenbegroting voor 2021-2027. Het gaat om de meerjarenbegroting die de EU elke 7 jaar maakt. Deze begroting heet ook wel het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Alle EU-landen betalen mee aan de begroting.

Corona-herstelplan

De EU-landen besloten ook tot een corona-herstelplan voor Europa. De EU helpt hiermee landen bij het herstel van hun economie na de coronacrisis. Dat kan door leningen of subsidies. Om geld te ontvangen, moeten landen hun economie versterken, bijvoorbeeld door hun staatsschuld te verlagen. Elk EU-land kan gebruikmaken van dit fonds.

Nederlandse inzet bij de EU-begroting en corona-herstelplan

 Nederland wilde tijdens de onderhandelingen onder andere dat:

 • Landen die subsidies of leningen krijgen uit het herstelplan, hun economie gaan versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlagen van de staatsschuld,  pensioenhervormingen, of bestrijding van (jeugd)werkloosheid. De Europese Commissie geeft landen advies over hoe landen hun economieën kunnen verbeteren.
 • Nederland als nettobetaler niet een hogere bijdrage gaat betalen aan de EU. Nettobetaler betekent dat een land meer aan de EU betaalt dan dat het krijgt van de EU.
 • Nederland zijn korting houdt op de bijdrage aan de EU-begroting;
 • De meerjarenbegroting moderner wordt. Dit betekent dat er meer geld gaat naar onderzoek en innovatie, veiligheid, klimaat en migratie. Er dat er minder geld gaat naar ondersteuning van armere regio’s en landbouw.
 • Landen die geld krijgen uit de EU-begroting de Europese waarden van vrijheid en democratie in de praktijk moeten brengen. Zo moeten zij onafhankelijke rechters hebben.

Afspraken over de Europese meerjarenbegroting (2021-2027)

Voor Nederland zijn de belangrijkste afspraken in de nieuwe meerjarenbegroting:

 • De Europese begroting voor 2021-2017 wordt 1.074 miljard euro.
 • Nederland krijgt een korting (1,921 miljard euro) op de bijdrage aan de Europese begroting. Ook Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en Zweden krijgen een korting. Daarmee blijft Nederland nog steeds nettobetaler aan de EU. Dat betekent dat Nederland meer betaalt aan de EU-begroting dan dat het terugkrijgt. 
 • Er gaat meer geld naar innovatie, verduurzaming en klimaat.
 • 30% van alle uitgaven van het herstelfonds en de begroting
  moeten bijdragen aan de Europese klimaatdoelstelling. 
 • Afspraken om de rechtsstaat te beschermen.

Afspraken over het corona-herstelplan

Daarnaast komt er een corona-herstelfonds om EU-landen te ondersteunen. De belangrijkste afspraken daarvoor zijn:

 • Er komt een fonds van 750 miljard euro.
 • Van dit bedrag is 390 miljard euro voor subsidies. De andere 360 miljard euro zijn leningen.
 • Landen moeten hervormings- en investeringsplannen maken en uitvoeren om geld te krijgen of te lenen uit het hulpfonds.
 • Landen die subsidies of leningen krijgen uit het herstelplan, moeten hun economie sterker maken. De Europese Commissie geeft de landen adviezen hiervoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermindering van de staatsschuld, pensioenhervormingen en bestrijding van de (jeugd)werkloosheid.
 • Andere landen kunnen subsidies of leningen (tijdelijk) stopzetten als er onvoldoende voortgang is bij de uitvoering van hervormings- en investeringsplannen.