Begroting van de Europese Unie

De landen van de Europese Unie (EU) spreken elke 7 jaar af waaraan de EU geld mag uitgeven. En hoeveel geld de landen moeten betalen aan de EU. De EU maakt ook een jaarlijkse begroting. Daarnaast komt er extra geld om landen te helpen na de coronacrisis.

Inkomsten van de EU

Lidstaten zorgen voor de inkomsten van de EU. Dat doen zij met:

Uitgaven van de EU

De EU-landen bepalen met het Europees Parlement waar de EU het geld aan besteedt. De EU besteedt het geld van de Europese begroting aan onder andere:

  • de groei van de economie (wat de Europese landen produceren en verdienen);
  • de groei van het aantal banen;
  • vernieuwing van de economie en de maatschappij door duurzame toepassingen en digitalisering;
  • kleiner maken van inkomensverschillen van inwoners tussen de regio’s en steden van de EU;
  • ontwikkeling van de landbouw, en natuur, en klimaataanpak in agrarische gebieden;
  • gevolgen van klimaatverandering;
  • veilige grenzen door grensbewaking;
  • veilige producten en voedsel voor consumenten;
  • hulp bij opvang van asielzoekers.

EU-landen onderhandelen over de begroting

De Europese Commissie dient elke 7 jaar een voorstel in voor een meerjarenbegroting. Deze heet ook wel het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De EU-landen onderhandelen daarover. Als de EU-landen het eens zijn met de nieuwe begroting, moet het Europees Parlement het ook nog goedkeuren.
Lees meer over de onderhandelingen voor de EU begroting 2021-2027.

EU-landen maken ook een jaarlijkse EU-begroting

De Europese Commissie, de EU-lidstaten en het Europees Parlement maken jaarlijks een EU-begroting. Die moet passen binnen de gemaakte afspraken over de Europese meerjarenbegroting. De Europese Commissie maakt eerst een ontwerp. En legt dat daarna voor aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Zij kunnen het aanpassen en zo nodig een compromis voorstellen. De lidstaten en het Europees Parlement moeten beide akkoord geven op de Europese begroting.

Controle op uitgaven EU-begroting

Elk jaar controleert de Europese Rekenkamer de bestedingen van het Europese geld. De rekenkamer kijkt of de EU het geld uitgeeft volgens de afspraken. En of dit leidt tot de gewenste resultaten.

Corona-herstelplan

De EU-landen zijn het op 21 juli 2020 eens geworden over een corona-herstelplan. Dit is een fonds van 750 miljard euro. Het fonds bestaat naast de nieuwe Europese begroting. De EU helpt met dit geld landen bij het herstel van hun economie na de coronacrisis. Dat kan door leningen of subsidies. EU-landen moeten in ruil voor het geld plannen opstellen en uitvoeren om hun economie beter te maken. Elk EU-land kan geld krijgen van dit fonds.