Minister Dekker herstart onderzoek naar binnenlandse adoptie

Het huidige onderzoek naar binnenlandse adoptie tussen 1956 en 1984 wordt stopgezet en er komt een nieuwe, onafhankelijke onderzoekscommissie. Dat betekent een herstart van het onderzoek naar de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie waarbij alleenstaande moeders hun kind hebben afgestaan om geadopteerd te worden.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft deze beslissing genomen na gesprekken met belangengroepen en berichten van andere betrokkenen. Die hebben als gevolg van de problemen met een aanmeldpunt - waar afstandsmoeders, afstandskinderen en andere betrokkenen zich konden aanmelden om een bijdrage te leveren aan het onderzoek door hun verhaal te vertellen - hun vertrouwen in het nu gestopte onderzoek verloren.

Dekker: ‘Moeders en kinderen verdienen erkenning’

Minister Dekker:

“Wat deze moeders en kinderen is overkomen is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis en daarvoor verdienen ze erkenning. Onderzoek naar deze periode is daarbij essentieel. Ik heb geluisterd naar wensen van afstandsmoeders en hun kinderen, en daarop besloten tot een herstart van het onderzoek. Ik heb er vertrouwen in dat we met het nieuwe onderzoek een nieuwe start kunnen maken en daarmee het vertrouwen dat is geschaad kunnen herstellen.”

Erkenning

Om te erkennen wat moeders en afstandskinderen hebben ervaren, zal naast het nieuwe onderzoek ook worden gewerkt aan manieren om deze mensen te ondersteunen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld vragen over hun geschiedenis. Om deze mensen op weg te helpen komt er een lijst met instellingen en tehuizen waarin sprake was van afstand en adoptie. Ook wordt gewerkt aan een overzicht van welke archieven er nog zijn en welke zijn vernietigd. Daarnaast wordt gekeken of een expertisecentrum, dat nu voor adoptie uit het buitenland wordt opgezet, op termijn uit te breiden is. Zodat ook mensen die afstammingsvragen hebben over binnenlandse adoptie hier terechtkunnen.

Minister Dekker gaat nu eerst in gesprek met betrokkenen over het profiel van de voorzitter en het onderwerp van de opdracht van de onafhankelijke onderzoekscommissie. Naar verwachting informeert de minister begin volgend jaar de Tweede Kamer over hoe de nieuwe onderzoekscommissie eruit zal gaan zien.