Minister Ollongren stelt samen met regio het meerjarenversterkingsplan vast

Maandag 8 november heeft minister Kajsa Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het Versterkingsoverleg Groningen de uitgangspunten van het meerjarenversterkingsplan (MJVP) vastgelegd. Rijk, Nationaal Coördinator Groningen en Regio hebben de gezamenlijke ambitie om de laatste adressen in 2023 te beoordelen en in 2028 de gehele versterkingsoperatie af te ronden. Het MJVP geeft inzicht in de planning om die ambitie te kunnen halen. 

Hiermee zijn voor het eerst alle projecten tot en met 2028 in een planning opgenomen; per gemeente en per fase. Het is geen in beton gegoten planning, maar een dynamisch planningsinstrument. De afspraak om een MJVP op te stellen, komt voort uit het ‘Versnellingspakket’ van 23 januari 2020. Het MJVP vormt de gezamenlijke visie van het Rijk, gemeenten en NCG op het verloop van de versterkingsoperatie.

Bouwtop

Op 8 november vond een Bouwtop plaats in de Oosterpoort in Groningen, waaraan een groot deel van de betrokken bouwers, ingenieurs en adviseurs deelnamen. Hier is ook het MJVP gepresenteerd. Aanwezige bouwers kregen de kans om aan te geven wat zij nodig hebben om hun maximale bouwcapaciteit in te zetten. Er is behoefte aan eenvoudigere procedures rondom contracten en lagere administratieve lasten. De NCG zal komende tijd met bouwers in kaart brengen waar zij de meeste knelpunten ervaren en hoe deze op te lossen zijn.

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘De afgelopen jaren is de planning te vaak gewijzigd en dat heeft het vertrouwen van bewoners in het aardbevingsgebied geschaad. Dit plan helpt de versterkingsoperatie vooruit. Het geeft de bewoners meer duidelijkheid over de planning en geeft bouwers stabiliteit en continuïteit voor opdrachten.’

Peter Spijkerman, algemeen directeur van Nationaal Coördinator Groningen: ‘Dit is voor het eerst dat er een meerjarenversterkingsplan ligt voor de gehele resterende versterkingsopgave in Groningen. Hiermee hebben we een instrument waarmee we kunnen plannen en sturen. Dat zorgt voor voorspelbaarheid, continuïteit en focus in de versterking. We kunnen daarnaast de bouwsector en nutsbedrijven beter informeren over het werk dat ze kunnen verwachten. Hun commitment is de komende jaren cruciaal. We hebben nog een megaklus te klaren, maar we hebben er vertrouwen in en gaan alles op alles zetten om dit plan te realiseren. Met als belangrijkste doel veilige woningen voor de Groningers.’

Annalies Usmany, wethouder gemeente Eemsdelta namens de regio: Wij begrijpen de behoefte aan een instrument waarmee NCG kan plannen en sturen. Voor ons als gemeenten is het een vereiste dat mogelijke risico's goed in beeld zijn die zorgen voor mogelijke vertraging in de planning. En dat maatregelen worden vastgesteld voor het geval de risico's zich voordoen. Wij zien het MJVP daarom ook zeker niet als een in beton gegoten planning. Alleen als we de risico's goed in beeld houden kunnen wij als gemeenten samen met NCG en rijk effectief sturen.

Sander Wubbolts, Koninklijke Bouwend Nederland regio Noord: ‘Het MJVP is een belangrijke mijlpaal en legt een goede basis voor continuïteit in de versterkingsopgave. De bouwsector heeft tot op heden altijd een grote betrokkenheid getoond bij de versterkingsopgave en is er klaar voor. Laten we nu samen zorgen voor de gewenste versnelling in de versterkingsopgave zodat de bewoners in het gebied weten waar ze aan toe zijn.’