Benoeming permanent lid Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming van mevrouw dr. E.A. (Erica) Bakkum als permanent lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De benoeming gaat in op 1 december 2021 voor een periode van vier jaar.

Hiervoor werkte Erica Bakkum als gynaecoloog in het OLVG en lid van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden. Momenteel is zij onder meer lid van de Raad van Toezicht bij het Erasmus Medisch Centrum. Met haar komst is de vacature ingevuld die was ontstaan door het vertrek van prof. dr. ir. Marjolein van Asselt.

De OVV is een zelfstandig bestuursorgaan en opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. De OVV onderzoekt zowel concrete voorvallen als bredere veiligheidsvraagstukken en onveilige situaties die geleidelijk ontstaan. Met het onderzoek worden niet alleen directe oorzaken achterhaald, maar ook structurele veiligheidstekorten en bestuurlijke processen die van invloed zijn op de veiligheid. Het doel van alle onderzoeken is om te leren van voorvallen en aanbevelingen te doen om de veiligheid te verbeteren.