Derde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 44 duizend nieuwbouwwoningen

In 33 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervan valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van € 253 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls.

Hiermee draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort hebben. De woningen die worden gebouwd zijn voor het grootste deel bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen. 

Opnieuw grote interesse

Ook bij de derde tranche was er vanuit gemeenten veel interesse in een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. In totaal werden er 65 aanvragen ingediend. Een onafhankelijke Toetsingscommissie heeft zich over deze aanvragen gebogen. In totaal krijgen 36 projecten een financiële bijdrage voor de versnelde bouw van betaalbare woningen.  

De gehonoreerde projecten kennen een gezamenlijk publiek tekort van circa € 463 miljoen, oftewel bijna € 10.500,- per te realiseren woning. Vanuit medeoverheden wordt 53% van het publieke tekort gefinancierd. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bedraagt bijna €4.900,- euro per gerealiseerde woning. 
 

Minister Ollongren: “Het is heel goed nieuws dat we, op locaties waar de woningnood het grootst is, snel betaalbare woningen kunnen gaan bouwen. Dit is met name van belang voor starters en mensen met lagere inkomens. Omdat er ook de komende jaren nog een groot tekort is aan betaalbare woningen, heeft het demissionaire kabinet besloten om de woningbouwimpuls voort te zetten. In 2022 kunnen gemeenten zich inschrijven voor een vierde tranche. Ik verwacht ook dan weer veel aanmeldingen.”
 

Vergroot afbeelding
Beeld: BZK
overzicht gemeenten die bijdrage ontvangen

Woningbouwimpuls

In Nederland is een groot tekort aan woningen. De komende tien jaar moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Samen met de eerste en de tweede tranche kunnen dankzij de Woningbouwimpuls tot nu toe bijna 140.000 woningen nieuwbouwwoningen versneld worden gebouwd. Dit is fors meer dan de doelstelling van 65.000 woningen bij de start in 2019. 
 

Betaalbaar en bereikbaar

De 36 projecten die geld krijgen, zijn verdeeld over het land. Van de 44.277 woningen die in deze tranche gebouwd worden, valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. In vergelijking met de eerdere tranches bevat de derde tranche relatief veel verdichtingsopgaven rond stationslocaties. Daarnaast is er sprake van 15 transformaties van bedrijventerreinen, er wordt verdicht in bestaande verouderde wijken en er worden 3 aanvragen van uitleglocaties gehonoreerd. 

Woningtekort

Er is een groot tekort aan woningen. Tot 2030 moeten er in Nederland circa 900.000 woningen bijkomen. Het kabinet blijft daarom investeren om die bouwopgave voor elkaar te krijgen. In 2019 stelde het kabinet al € 1 miljard beschikbaar voor de eerste drie tranches van de Woningbouwimpuls. Voor 2022 is er €250 miljoen vrijgemaakt voor een vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Dit moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken.