Benoeming programma-directeur-generaal Herstelbeleid bij Financiën

Mr. F.J. (Frank) van Diepenbeek wordt programma-directeur-generaal Herstelbeleid bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2022.

Frank van Diepenbeek is sinds 1 oktober 2021 kwartiermaker bij het programma-directoraat-generaal Herstel Toeslagen. Hij coördineert zowel nieuw als bestaand beleid en realiseert, samen met de gehele keten, gedragen herstelbeleid en regelgeving, met als doel gedupeerden in de toeslagenaffaire zo goed mogelijk bij te staan in hun proces naar herstel. Ook zal hij de coördinatie van het parlementaire proces binnen het programma directoraat-generaal Herstel inrichten.

Frank van Diepenbeek was sinds 2015 directeur Omgeving en dienstverlening en plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarvoor was hij directeur Operaties bij de Douane en bekleedde hij meerdere managementfuncties bij de Douane en de Belastingdienst. Van Diepenbeek studeerde fiscaal recht in Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.