Versoepeling quarantaineregels in het onderwijs

De tekst van dit nieuwsbericht is op 7 februari 2022 aangepast.

Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Dit geldt ook voor studenten onder de 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat leerlingen en studenten meer fysiek les kunnen krijgen. 

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): "De quarantaineregels pakten dramatisch uit in het onderwijs. We zagen dat veel klassen en leraren naar huis moesten, omdat er 3 of meer besmettingen waren binnen 7 dagen. Terwijl het juist belangrijk is dat kinderen en jongeren les op school blijven krijgen, dat is het beste voor ze. Uiteraard alleen als dat veilig kan en je geen klachten of positieve test hebt. Daarom blijft het belangrijk om te zelftesten, mondkapjes te dragen in de gang en te zorgen voor frisse lucht en ventilatie. Samen met leerlingen, ouders en scholen houden dit scherp in de gaten.”

Regels op school

De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs:

  • Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij blijvende klachten de volgende dag nog eenmaal een zelftest te doen.
  • Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.
  • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de middelbare school dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel. 
  • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: 2 keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de zelftest positief is, blijft de leerling of leraar thuis en laat zich testen in de GDD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. 
  • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online.

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine bij een grote uitbraak van het coronavirus. 

Quarantaineregels in het mbo en hoger onderwijs

Ook in het mbo en hoger onderwijs veranderen de quarantaineregels. Studenten die jonger zijn dan 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die corona heeft en zij zelf geen klachten hebben. Hierbij is géén onderscheid of de student wel of niet gevaccineerd is. Hiermee wordt aangesloten bij de regels die gelden in het primair en voortgezet onderwijs, omdat in deze leeftijdscategorie de boosterprik niet gegeven wordt. Voor studenten van 18 jaar of ouder gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.

Uitzondering voor leraren en docenten

Voor werknemers met een essentiële rol in het onderwijs, of in een uitzonderlijke situatie, kan een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels, als de werknemer geen klachten heeft. Dit kan alleen in goed overleg tussen werkgever en werknemer en onder strenge voorwaarden, zoals dagelijks zelftesten. Als de werknemer alsnog klachten ontwikkelt, gaat deze onmiddellijk naar huis en neemt een test af.