Benoeming bij Raad van State

Mevrouw prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels wordt staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2022.

De benoeming van Sigrid Hemels (49 jaar) houdt verband met haar fiscale expertise. Zij is op dit moment hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.