Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

Drs. Y. (Yardena) Shitrit wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming, die plaatsvindt omdat de termijn van een zittende consultant verstrijkt, gaat in op 1 februari 2022.

Yardena Shitrit heeft in uiteenlopende portefeuilles ervaring opgedaan in onderwijs, zorg, personeel & organisatie, cultuur en de energiesector. Ze was onder meer directielid en Chief Human Resources Officer van de gemeente Amsterdam, decaan in het Hoger Onderwijs, kwartiermaker in de zorg en lid van de Raad van Bestuur van een uitzend- en adviesorganisatie.

Yardena Shitrit studeerde Bestuurskunde en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2021 volgde ze het TMG Talent Ontwikkel Programma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.