Benoeming inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane

Dr. B. (Bart) Snels wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.

Bart Snels was van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer en financieel woordvoerder voor GroenLinks. Eerder vervulde hij diverse functies, waaronder senior redacteur bij televisieprogramma Buitenhof, zelfstandig publicist en politiek-strategisch adviseur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Ook was hij beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en docent economie aan de Universiteit Twente.

Bart Snels studeerde Algemene economie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.