Bouwen aan vertrouwen staat in 2022 centraal voor Belastingdienst

De Belastingdienst wil bouwen aan het vertrouwen van burgers en ondernemers. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om problemen en knelpunten vroegtijdig en transparant te signaleren en te zorgen voor praktische oplossingen die mensen verder helpen. Met de publicatie van de eerste Stand van de Uitvoering en het Jaarplan 2022 wordt een belangrijke stap hiervoor gezet.

Staatssecretaris van Rij:

"De Belastingdienst is verantwoordelijk voor ruim 300 miljard euro per jaar aan belastingen en premies volksverzekeringen. Vertrouwen van burgers en ondernemers in de organisatie is daarbij cruciaal. Dat realiseren medewerkers van de Belastingdienst zich als geen ander. Daarom zorgen we dat burgers en ondernemers meer hulp op maat krijgen en dat ze nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van betere dienstverlening, bijvoorbeeld via burgerpanels."

Om te kunnen bouwen aan vertrouwen is het belangrijk om signalen van binnen en buiten de Belastingdienst serieus te nemen. De Stand van de Uitvoering zet deze signalen ongefilterd op een rij. Zowel signalen vanuit de Belastingdienst, als signalen over de dienstverlening en uitvoering door de Belastingdienst.  

Opvolgen van signalen

Aandacht voor bouwen aan vertrouwen is één van de vier rode draden in de Stand van de Uitvoering. Daarnaast staan de kwaliteit van de communicatie met de burger, het onderhoud van de ICT en de complexe wet- en regelgeving centraal.

De Belastingdienst is al gestart met het oppakken van de signalen. Eén daarvan is het verbeteren van het ambtshalve aangifteproces. Dit wordt gestart wanneer een belastingplichtige na meerdere verzoeken geen aangifte inkomstenbelasting doet. De Belastingdienst schat dan op basis van de beschikbare gegevens in hoeveel belasting betaald moet worden en legt een aanslag op. Er waren diverse signalen dat dit proces voor een aantal mensen hard uitpakt. Er is daarom gewerkt aan verschillende opties om dit proces te verbeteren. Zo wordt er onder andere sinds 2021 bij dreigend verzuim vroegtijdig contact gezocht om hulp aan te bieden en wordt er onderzocht hoe er meer maatwerk toegepast kan worden bij het opleggen van boetes.

Meer persoonlijke hulp

De signalen uit de praktijk worden ook gebruikt voor het Jaarplan van de Belastingdienst. Zo organiseert de Belastingdienst meer contact met de belastingbetaler, wordt de administratie voor ondernemers makkelijker gemaakt en komt er een meer persoonlijke aanpak voor mensen die in de knel (dreigen te) komen.

Het ondersteunen van burgers en ondernemers gebeurt bijvoorbeeld via 10 steunpunten die recent in heel Nederland zijn geopend voor advies op maat aan belastingplichtigen. Daarnaast wordt ook het aantal baliemedewerkers uitgebreid. Doel is om in 2024 250.000 mensen persoonlijk te helpen aan deze balies: vijf keer meer dan vóór de coronapandemie.

Daarnaast wordt het speciale team dat bij de Belastingdienst is aangesteld om mensen te helpen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, het zogeheten Stella-team, verder versterkt. De Belastingdienst gaat mogelijke betalingsproblemen al vroeg signaleren om te voorkomen dat mensen in problemen raken, bijvoorbeeld door uit eigen initiatief mensen te bellen als zij geen belastingaangifte hebben gedaan. Medewerkers krijgen een training om dergelijke situaties snel te herkennen. Om ondernemers verder te ondersteunen vereenvoudigt de Belastingdienst de administratieve lasten en worden verschillende digitale hulpmiddelen aangeboden.

De basis verder op orde

Om verbeteringen en ambities uit het Jaarplan te kunnen oppakken is het essentieel om de processen op orde te hebben. Het is belangrijk dat de Belastingdienst voldoet aan de wet- en regelgeving. En dat het verouderde ICT-landschap, met maar liefst 900 applicaties, wordt gemoderniseerd. Ook daar werkt de Belastingdienst in 2022 verder aan. Onder andere door het terugbrengen van het achterstallig onderhoud en het verbeteren van de informatiehuishouding. Zo werkt de Belastingdienst aan een digitaal vorderingenoverzicht, waar in de zomer van 2021 al een prototype van is getest. Daarnaast krijgen burgers en bedrijven in 2022 steeds meer documenten beschikbaar in de portals van de Belastingdienst. Ook het digitaliseren van formulieren is hier een belangrijk onderdeel van.