Kabinet besluit tot aanscherping regels hyperscale datacenters

Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters. Ook de toelatingscriteria voor de vergunningverlening worden strenger. Dit schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag een voorbereidingsbesluit. De duur van dit besluit is negen maanden. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe hyperscale datacenters zich op ongewenste plekken in Nederland vestigen.
 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Hollandse Hoogte
Datacenter

Minister De Jonge: ‘Onze ruimte is schaars daarom moeten we de juiste keuzes maken. Hyperscale datacenters nemen veel ruimte in beslag en verbruiken onevenredig veel beschikbare duurzame energie. Daarom wil het kabinet voorkomen dat door heel Nederland hyperscale datacenters worden gebouwd. Dat vraagt om meer landelijke regie door aanscherping van de regels. Totdat de regels er zijn is besloten nieuwe bouwaanvragen aan te houden en niet in te willigen voor een duur van 9 maanden.'

 
Het gaat om datacenters van 10 ha of meer en een elektriciteitsaansluiting van 70 Mw of meer. Daarnaast gaat het om hyperscales die worden gebruikt voor de eigen dienstverlening van het bedrijf. Voor deze aanscherping gaat de minister onderzoeken op welke wijze hyperscale datacenters alleen nog kunnen worden toegestaan nabij aanlandpunten van windenergie aan de kust, als daar ruimte voor is. Daarbij trekt de overheid op met andere overheden en wordt er rekening gehouden met de verschillende belangen. Met de medeoverheden zal de juridische vormgeving worden uitgewerkt. Deze zal in een Algemene Maatregel van Bestuur worden verankerd en in regels op decentraal niveau.
 
De gemeenten Het Hogeland en Hollands Kroon worden uitgesloten van de werking van het voorbereidingsbesluit vanwege de eerder bepaalde locaties Eemshaven en Middenmeer. Daarnaast heeft het besluit geen betrekking op de komst van een hyperscale datacenter in Zeewolde.