Minister de Jonge en woningmarktpartijen tekenen verbeterplan voor eerlijk en transparant koopproces

Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag samen met NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. Dit convenant moet de regels bij het kopen van een huis voor makelaars, verkopers en kopers verduidelijken en informatie voor kopers en verkopers inzichtelijker maken.

Minister de Jonge: “Een huis kopen komt met een grote financiële verplichting voor veel mensen. Daarom moeten ook de regels voor iedereen duidelijk zijn. Zodat het proces transparant is en er geen ruimte is voor niet-integer handelen. Dit verbeterplan is een goede en noodzakelijke stap die de branche zet. De koper of verkoper van een huis moet kunnen vertrouwen op een eerlijk en transparant koopproces.”

Vergroot afbeelding
Beeld: Kick Smeets

Verbeterplan

Het verbeterplan moet ervoor zorgen dat de gedragscodes van de branche begrijpelijk, duidelijk, concreet en goed vindbaar zijn. De huidige gedragscodes worden daarom aangescherpt. Daarnaast hebben de brancheverenigingen al afgesproken dat zij onafhankelijk en vereniging overstijgend tuchtrecht invoeren. Makelaars gaan kandidaat-kopers en verkopers inzicht geven in het verloop van het biedingsproces door het beschikbaar stellen van een digitaal biedlogboek. Het ministerie heeft daarbij toegezegd de mogelijkheden verder te verkennen om een biedlogboek bij de verkoop van een woning branchebreed te verplichten. 
Het verbeterplan is ondertekend door NVM, VBO, Vastgoedpro, Vereniging Eigen Huis en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.