Eerste verblijfslocatie Oekraïners vandaag open in Amsterdam

De eerste Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht en verblijf nodig hebben, kunnen zich vanaf vandaag melden in Amsterdam. Hier is een eerste verblijfslocatie ingericht voor 80 mensen uit Oekraïne. Het kabinet is onder andere in gesprek met de gemeenten Zaanstad, Haarlem, Den Haag, Ede en het ministerie van Defensie over opvang van Oekraïners. 

Het gaat hier om de eerste opvang van Oekraïners. Ondertussen bereidt het kabinet grootschaliger opvang voor samen met gemeenten en maatschappelijke partners. De Koninklijke Marechaussee zal mensen die onderdak nodig hebben bij de grens doorverwijzen naar de beschikbare locaties. Oekraïners die al in Nederland zijn en zich afvragen waar ze naartoe kunnen, kunnen zich melden bij de gemeente waar ze momenteel verblijven. Gemeenten kunnen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) terecht als zij vragen hebben over hoe te handelen. 

Ook veel andere gemeenten melden zich die willen bijdragen aan de opvang van Oekraïners. De VNG roept deze gemeenten op zich bij haar te melden, zodat een landelijk beeld ontstaat waar vluchtelingen terecht kunnen.

Niet alleen gemeenten, maar ook organisaties zoals Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en Leger des Heils hebben hulp aangeboden. Daarnaast zien we veel hartverwarmende initiatieven opkomen. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe die hulp er precies uitziet. Het kabinet is alle partijen zeer erkentelijk voor hun aangeboden steun en initiatieven.

“Heel goed om te zien dat gemeenten en maatschappelijke organisaties klaar staan om hulp te bieden aan mensen die vluchten uit Oekraïne. Ons beleid is altijd om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio. Als mensen naar Nederland komen, dan zullen wij voor hen zorgen als ze dat nodig hebben,” stelt staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid.

Vooralsnog worden veel Oekraïners opgevangen in de directe buurlanden van Oekraïne waar ze veelal verblijven bij familie en vrienden. Nederland staat echter klaar voor mensen als ze wel doorreizen. 

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Mensen met een biometrisch paspoort mogen hier sowieso 90 dagen vrij verblijven. Daarom hoeven mensen uit Oekraïne in eerste instantie ook niet naar een asielzoekerscentrum. Zij hebben immers al recht op verblijf in Nederland. Daarom worden voor deze mensen speciale verblijfslocaties opgezet.