Nederland en Australië dienen klacht in bij de Internationale burgerluchtvaartorganisatie tegen Rusland

Nederland en Australië starten een juridische procedure bij de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) tegen Rusland voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Beide landen hebben gezamenlijk eerder vandaag een klacht tegen Rusland ingediend bij de ICAO. Ook wordt de VN-Veiligheidsraad over deze stap geïnformeerd. 

Klacht bij ICAO

Op 25 mei 2018 hebben Nederland en Australië, Rusland aansprakelijk gesteld onder internationaal recht voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. De onderhandelingen hierover zijn door Rusland eenzijdig stopgezet.  Nadat Rusland besloot de onderhandelingen hierover tussen Australië en Nederland enerzijds en Rusland anderzijds te staken hebben Australië en Nederland zich beraden op volgende stappen. Het indienen van de klacht bij de ICAO eerder vandaag is hiervan het resultaat. Dit is een eigenstandig en zorgvuldig proces en staat los van de huidige ontwikkelingen in Oekraïne.

Internationale rechtsorde

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken: ‘Het kabinet blijft alles op alles zetten om Rusland ter verantwoording te roepen voor het neerhalen van vlucht MH17 en de instandhouding van de internationale rechtsorde. De dood van 298 burgers, onder wie 196 Nederlanders, kan en mag niet zonder consequenties blijven. De huidige gebeurtenissen in Oekraïne onderstrepen het cruciale belang hiervan.’
 
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: ‘We willen dat internationaal wordt erkend en vastgesteld dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp met vlucht MH17. Daar hebben de nabestaanden recht op. Daarnaast spant het kabinet zich maximaal in voor verbetering van vliegveiligheid. We doen alles om te voorkomen dat een ramp zoals met vlucht MH17 opnieuw kan gebeuren.’

Prioriteit kabinet

Het kabinet heeft altijd gezegd geen enkele juridische optie uit te sluiten in het streven naar waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor de 298 slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun nabestaanden. Dit is en blijft prioriteit van het kabinet en vandaag wordt hierin opnieuw een belangrijke stap gezet.