Nederland zet 17 Russische inlichtingenofficieren uit

Vandaag is de ambassadeur van Rusland ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur is geïnformeerd dat Nederland 17 Russische inlichtingenofficieren uit Nederland uitwijst. Aanleiding hiervoor is informatie van de AIVD en MIVD waaruit blijkt dat betreffende personen, geaccrediteerd als diplomaat bij de Russische vertegenwoordigingen in Nederland, heimelijk actief zijn als inlichtingenofficier.

Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege de dreiging voor de nationale veiligheid die uitgaat van deze groep. De inlichtingendreiging tegen Nederland is onverminderd hoog. De huidige opstelling van Rusland in bredere zin maakt de aanwezigheid van deze inlichtingenofficieren ongewenst. De uitwijzing is een maatregel die wordt genomen in het kader van de nationale veiligheid.

Minister Hoekstra: “De ervaring leert dat Rusland dit soort maatregelen niet onbeantwoord laat. Daar kunnen we niet over speculeren, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken is voorbereid op diverse scenario’s die zich komende tijd kunnen voordoen.”

Het besluit is tot stand gekomen in afstemming met een aantal gelijkgestemde landen. Eerder maakten de Verenigde Staten, Polen, Bulgarije, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen en Montenegro al bekend dat ze Russische inlichtingenofficieren hebben uitgezet.