Uitkomst arbitrage geeft duidelijkheid over vergoeding voor inzet gasopslag Norg

Met het vonnis van de arbitrage over Norg is er duidelijkheid gekomen over de vergoeding die het Rijk moet betalen aan de NAM voor het vullen van Norg met pseudo-Groningengas. De arbitrage vloeide voort uit de gemaakte afspraken in het Norg Akkoord. Het Rijk en NAM spraken af dat de gasberging vanaf gasjaar 2019/2020 alleen nog maar met pseudo-Groningengas zou worden gevuld. Hiermee kan de winning van 11,9 Nm³ uit het Groningenveld worden voorkomen en daarmee werd de weg geëffend om het Groningenveld jaren eerder te sluiten.

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief: "Het vullen van Norg met pseudo-Groningengas is noodzakelijk om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk terug te brengen. Voor het kabinet geldt dat, ook met de historisch hoge gasprijzen, de veiligheid van de Groningers voorop staat. Een snelle sluiting van het Groningenveld heeft voor het kabinet onverminderd hoge prioriteit."

NAM is eigenaar van gasopslag Norg en kon de gasopslag voordien commercieel inzetten. Omdat er geen Gronings gas meer kan worden opgeslagen in Norg moet NAM nu pseudo-Groningengas inkopen. Hierdoor maakt NAM extra kosten. Naast de inkoop van pseudo-Groniningengas, wat het veruit het grootste deel van de kosten is, moet NAM extra transportkosten en extra kosten voor het wegvallen van de flexibele inzet van Norg maken. NAM en het Rijk waren het er bij het afsluiten van het akkoord over eens dat hiervoor een marktconforme prijs zal worden betaald. De door GasTerra opgesteld berekening is voorgelegd aan de arbiter.

Na afloop van elk gasjaar zal worden berekend wat de totale kosten waren. De vergoeding voor gasjaar 2019/2020 bedraagt circa € 85 miljoen (1,1 miljard Nm³) en zal worden verrekend met een deel van het voorschot dat is betaald op grond van het Interim Akkoord. Voor gasjaar 2020/2021 bedraagt de vergoeding circa € 800 miljoen (2,7 miljard Nm³). Voor het huidige gasjaar gaat het om 5 miljard Nm³. Met de huidige historisch hoge gasprijzen zal dat voor het huidige gasjaar naar verwachting duur zijn en dat betekent daarom ook dat de vergoeding voor het huidige gasjaar hoog zal zijn. Vanwege de huidige volatiele prijzen is het moeilijk in te schatten hoe hoog de vergoeding voor het huidige gasjaar en de komende twee gasjaren zal zijn. Op basis van de prijzen van 22 maart zou het voor deze drie gasjaren cumulatief om circa € 6,5 miljard kunnen gaan. Voor alle jaren samen is dat dan naar verwachting ongeveer € 7,5 miljard. De vergoeding wordt steeds aan het einde van het betreffende gasjaar bepaald aan de hand van de werkelijke marktprijzen.