Stand van zaken sanctienaleving en handhaving

Het kabinet werkt aan actieve naleving en handhaving van sancties die tegen Rusland zijn ingesteld en de Russische personen en entiteiten die op de sanctielijst staan.

Lees de Kamerbrief van 6 april 2022 over sanctienaleving en handhaving.