Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en WVO BES wordt WVO 2020

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) worden vervangen door 1 nieuwe wet: de WVO 2020. De wet wordt op 1 augustus 2022 van kracht.

Beter leesbaar en overzichtelijker

Inhoudelijk verandert er niets. De wet is wel beter leesbaar gemaakt en de indeling van de hoofdstukken is overzichtelijker.

Ook besluiten samengevoegd

Ook alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO worden samengevoegd, in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Voorbeelden zijn het Eindexamenbesluit VO en het Inrichtingsbesluit.

Alle hoofdregels in 1 wet en 1 besluit

Alle hoofdregels voor het voortgezet onderwijs zijn voortaan gemakkelijker te vinden, doordat ze straks in 1 besluit en 1 wet staan.

Geen inhoudelijke gevolgen voor scholen

Voor scholen zijn er geen inhoudelijke gevolgen, want aan de inhoud van de wet en het besluit verandert inhoudelijk niets. Hooguit zullen de schoolgids en de website moeten worden aangepast, als ze verwijzen naar de oude regels.

Om voor 1 augustus 2022 alvast die verwijzingen aan te kunnen passen, kunnen scholen gebruik maken van de transponeringstabel.

De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is vanaf 1 augustus 2022 te vinden op Wetten.nl.

Heeft u vragen? Die kunt u stellen door een email te sturen naar de directie voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).