Adviescommissie: 3,5 GHz band in 2023 in gebruik voor mobiele communicatie

Nederland kan in 2023 de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband gebruiken voor landelijke mobiele communicatie om 5G-technologie verder te ontwikkelen. Een deel van deze Nederlandse frequenties wordt nu nog door een satellietbedrijf voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met zeescheepvaart gebruikt. Daarom moet het kabinet een spoedige verhuizing naar het buitenland van deze diensten mogelijk maken. Dat adviseert een externe en onafhankelijke commissie aan het kabinet. De commissie geeft aan dat de conclusies worden gesteund door het betrokken satellietbedrijf en de huidige mobiele telecomaanbieders.

De commissie adviseert dat het satellietbedrijf Inmarsat zijn specifieke diensten in deze band verplaatst naar een door hen voorziene locatie in Griekenland. De oorspronkelijk al beoogde frequentieruimte (300 Megahertz) voor landelijke mobiele communicatie in deze band, zoals 5G, komt na een veiling per 1 december 2023 beschikbaar. Zolang de buitenlandse locatie nog niet operationeel is (streven is per 1 januari 2024), kan het satellietbedrijf nog beschikken over beperkte ruimte (80 Megahertz) om zijn activiteiten voort te kunnen zetten.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft het externe en onafhankelijke advies in ontvangst genomen en komt voor deze zomer met een kabinetsreactie. Op basis van het advies stelt het ministerie van EZK een nieuw wijzigingsbesluit van het zogenoemde Nationaal Frequentieplan (NFP) op en blijft ondertussen in overleg met het satellietbedrijf over het mogelijk maken van zijn voorgenomen verhuizing naar Griekenland. Ook blijft in de 3,5 GHz band, zoals voorzien, 100 Megahertz (van de totale 400) beschikbaar voor lokale draadloze toepassingen.

EU-verplichting landelijke mobiele communicatie via 3,5 GHz frequentieband

Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel voor consumenten en bedrijven. Hiervoor zijn radiofrequenties nodig, zoals in de zogenoemde 3,5 GHz band. Nederland, waar het mobiele internet behoort tot de Europese top, heeft een EU-verplichting om deze frequentieband zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie ten behoeve van het aanbieden van 5G-technologie. Daarvoor heeft het kabinet een veiling in voorbereiding.

Leden adviescommissie

De adviescommissie is in december 2021 door de ministerraad ingesteld. De heer ir. Hans de Jong (oud-president van Philips Nederland en nu onder andere commissaris bij het bedrijf) is voorzitter van de adviescommissie. De andere leden zijn de heer prof. dr. ir. Bart Smolders (hoogleraar, en decaan faculteit Elektrotechniek TU Eindhoven en expert draadloze- en radiocommunicatie), de heer dr. Jan Willem Velthuijsen (chief economist PWC Nederland en marktexpert) en de heer prof. mr. dr. Johan Wolswinkel (hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan de Tilburg University en expert in de verdeling van schaarse publieke rechten zoals frequenties).