Rapport adviescommissie: 'Een band scheppen'

Dit advies beantwoordt de vraag hoe en per wanneer de 3.5 GHz-band in heel Nederland ter beschikking kan worden gesteld voor mobiele communicatie op een wijze die de verzorging van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie (NSV-communicatie) waarborgt.