Opleggen inburgeringsplicht onder wet 2013 hervat

DUO hervat voor 1 juni 2022 het opleggen van de inburgeringsplicht aan nieuwkomers die onder de Wet inburgering (Wi)2013 vallen. Voor inburgeraars die onder de Wet inburgering (Wi)2021 moeten inburgeren, was dat eind maart al het geval.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe inburgeringswet in werking getreden. Sommige nieuwkomers moeten echter nog onder de oude wet uit 2013 inburgeren. Dat is afhankelijk van de datum waarop zij inburgeringsplichtig worden. Is dat op of na 1 januari 2022, dan vallen zij onder de nieuwe wet. Vlak na de invoering van het nieuwe inburgeringstelsel bleek dat verschillende nieuwkomers ten onrechte een kennisgeving hadden ontvangen dat zij onder de Wi2021 moesten inburgeren. Zij hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Op verzoek van de minister had DUO daarom het inburgeringsproces tijdelijk stilgelegd.

In maart dit jaar is het inburgeringsproces hervat voor gezinsmigranten, asielstatushouders en overige migranten onder de Wi2021. Voor inburgeraars die vallen onder de Wi2013 heeft dat iets langer geduurd, onder meer omdat SZW nog een besluit moest nemen over enkele uitzonderingsgroepen. Voor die groepen wordt het nu ook hervat. De nieuwkomers onder de Wi2013 krijgen voor 1 juni een kennisgeving over de inburgeringsplicht.

Daarnaast werkt SZW nog samen met de ketenpartners aan een passende oplossing voor de nieuwkomers die in januari ten onrechte een kennisgeving hadden ontvangen dat zij onder de Wi2021 moesten inburgeren. Bekeken wordt onder welke wet zij gaan inburgeren.

Lees meer informatie over inburgeren in Nederland. Meer informatie over de complicatie is te vinden op de website van Divosa.