Benoeming directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Prof. dr. K.I. (Karen) van Oudenhoven-van der Zee wordt directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming geldt in principe voor zeven jaar en gaat in op 1 oktober 2022.

Karen van Oudenhoven-van der Zee was de afgelopen jaren werkzaam als conrector en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze combineerde deze functies met een leerstoel Interculturele Competentie. Eerder bekleedde zij functies als decaan aan de Universiteit Twente en als directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Karen van Oudenhoven-van der Zee studeerde Psychologie, met de specialisaties Persoonlijkheidspsychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie, aan de RUG. Ze promoveerde op onderzoek naar verwerking van chronische ziekte en kwaliteit van leven, eveneens aan de RUG.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.