Kabinet blijft investeren in aanpak terrorisme en extremisme

Terroristen en gewelddadige extremisten blijven een reële dreiging vormen voor onze open en vrije samenleving. Er blijven mensen die erop uit zijn met bruut geweld onze democratische rechtsorde omver te werpen. Terroristisch geweld blijft ook de komende jaren in Nederland voorstelbaar. Er gaat dreiging uit van jihadisme en rechts-extremisme. Ook zien we nieuwe en ad-hoc-vormen van extremisme, vaak in combinatie met extreme anti-overheidssentimenten en complotdenkbeelden. Deze geweldsdreiging is moeilijk te voorspellen en kan bij eenlingen escaleren tot terroristisch geweld.

Het kabinet is er alles aan gelegen om alle vormen van gewelddadig-extremisme en terrorisme aan te pakken en een aanslag op Nederlandse bodem en Nederlandse belangen in het buitenland te voorkomen. Dit komt tot uiting in de door de ministerraad vastgestelde Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid: “In ons land kunnen mensen in vrijheid en veiligheid samenleven. Dat is een groot goed dat we met elkaar moeten koesteren en beschermen. Radicalisering moet zo vroeg mogelijk worden voorkomen. Het toenemende gebruik van online platforms door zowel jihadisten als rechts-extremisten verdient onze volle aandacht. En straffeloosheid ISIS-terroristen wordt voorkomen.”

Aanpak volgt de dreiging

Veel recente aanslagen in Europa zijn gepleegd door alleenhandelende daders. Dit vraagt de komende jaren extra aandacht voor de dreiging die uit gaat van deze groep en intensievere samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein. Meer en meer vindt radicalisering online plaats, op kanalen als Telegram en Instagram. Dit vraagt om technologische oplossingen, zowel voor het signaleren als tegengaan van verspreiding van gewelddadig extremistische en terroristische content.

De komende jaren zullen veroordeelde terroristen vrijkomen van de Terrorismeafdeling (TA) en moet er extra aandacht zijn voor veilige en gecontroleerde re-integratie na detentie. Ook moet het strafmaximum voor deelname aan een terroristische organisatie worden verhoogd naar 20 jaar.

Lokale aanpak

De Nationale Contraterrorisme Strategie is tot stand gekomen onder de coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met betrokkenheid van alle partners. Van inlichtingen-, veiligheids- en opsporingsdiensten, de justitiële en migratieketen, tot de sociale en lokale partners. De nieuwe strategie is een voortzetting van de al bestaande goede samenwerking tussen lokale en landelijke partners. Deze lokale aanpak is het fundament van de Nederlandse contraterrorisme strategie en onderscheidend in Europa.