Internetconsultatie wijzigingen regelgeving inburgering vandaag van start

Het kabinet wil de regels voor naar schoolgaande inburgeringsplichtigen versoepelen. Ook worden enkele hardheden uit de Wet inburgering 2013 weggenomen. Deze voorgenomen wijzigingen in de inburgeringsregelgeving zijn op 1 juni 2022 door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ter consultatie online gepubliceerd.

Wijzigingen Regeling inburgering 2021

Inburgeringsplichtige jongeren hebben na het bereiken van de Inburgeringsplichtige leeftijd 3 jaar om aan de inburgeringsplicht te voldoen. Hierdoor kunnen zij in de knel komen met een eventuele opleiding die zij op dat moment volgen. Dat vindt het kabinet onwenselijk. Daarom wil het kabinet vastleggen dat het volgen van een opleiding reden is voor verlenging van de inburgeringstermijn. Dit geeft inburgeringsplichtigen meer ruimte om hun opleiding af te ronden én te voldoen aan de inburgeringsplicht.

Wijzigingen Wet inburgering 2013

Ondanks de start van de Wet inburgering 2021 (Wi 2021) geldt de regelgeving van de Wet inburgering 2013 (Wi 2013) nog voor iedereen die voor de start van de Wi 2021 inburgeringsplichtig is geworden. Om het nadeel voor deze groep te beperken heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek uitgevoerd waar mogelijkheden ter verbetering liggen voor inburgeraars. Daartoe zien de voorgestelde wijzigingen van het Besluit en de Regeling inburgering 2021.

Wilt u meedenken over deze onderwerpen? Belangstellenden kunnen tot en met 29 juni reageren op de internetconsultatie van Besluit inburgering 2021 en de Regeling inburgering 2021.