Convenant voor versterking ondersteuning tweede generatie oorlogsgetroffenen

Vandaag vond de ondertekening plaats van het convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’. Daarmee wordt de sociaal-maatschappelijke hulp aan de tweede generatie getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan, versterkt. Een van de plannen die voortvloeien uit dit convenant is bijvoorbeeld de vormgeving van een herkenbaar en laagdrempelig loket, waar leden van de tweede generatie oorlogsgetroffenen en zorgmedewerkers terecht kunnen met diverse vragen.

Staatssecretaris Van Ooijen (ministerie VWS), Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW), Stichting Pelita, Stichting ARQ en het Nederlands Veteraneninstituut ondertekenden het convenant en spraken met tweede generatie getroffenen.

Erkenning tweede generatie

Van Ooijen: “Het oorlogsleed werkt door bij een deel van de tweede generatie en dit verdient erkenning. Ook zij moeten kunnen rekenen op gepaste immateriële ondersteuning bij het verwerken van dit leed.”

De ondertekening kon rekenen op positieve reacties van leden van de tweede generatie die met de staatssecretaris in gesprek gingen:

“Dit voelt als een erkenning. Mijn vader die bij het KNIL zat vertelde nooit iets over het oorlogsverleden, maar zijn pijn is mijn pijn”, aldus Max Wattimena. Een client van JMW ervoer de noodzaak van specifieke hulpverlening voor de tweede generatie: “Bij JMW leerde ik mijn percepties, die ontstaan waren door de angsten en trauma’s van mijn ouders, om te buigen naar redelijker en rationelere interpretaties. Hiermee kan ik verder in mijn leven.”

Vindbare ondersteuning

Het convenant bestaat uit een aantal thema’s. Zo wordt een herkenbaar en laagdrempelig loket opgezet waar zowel de tweede generatie als zorgmedewerkers terecht kunnen met vragen. Op deze manier kunnen zij effectief kennis nemen van het totale gespecialiseerde zorgaanbod. Bovendien vormt het loket een middel om te signaleren wat er leeft onder deze generatie.

Bijscholing zorgverleners

De kennis met betrekking tot de contextgebonden zorg en de sensitiviteit rondom de tweede generatie oorlogsgetroffenen zal worden gedeeld met de reguliere zorg. Het effect hiervan is meer vroegsignalering, betere doorverwijzing en ondersteuning die effectiever aansluit bij de behoeftes van de tweede generatie.

Contextgebonden zorgaanbod

Een ander doel dat is opgenomen in dit convenant is specifieke sociale dienstverlening. Hiermee wordt bedoeld dat JMW, Pelita en NLVI contextgebonden zorg continueren en daarbij passende ondersteuning bieden, specifiek bij vragen die voortkomen uit het oorlogsverleden.

Het convenant treedt per 1 januari 2023 in werking. De concrete uitwerking zal stapsgewijs plaatsvinden.