Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

M.R. (Mark) de Boer wordt plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 13 juni 2022.

De functie van pSG bij BZK is een bestuurlijke rol en valt uiteen in twee primaire aandachtsgebieden. De pSG is de (gedelegeerd) eigenaar van de aan hem toegedragen uitvoeringsorganisaties van BZK. Ook is hij belast met de bedrijfsvoering van BZK en functioneert hij als plaatsvervanger van de SG.

Mark de Boer is sinds 2020 waarnemend clusterdirecteur Mensen en Middelen en tevens waarnemend clusterdirecteur Bestuursondersteuning bij het ministerie van BZK. Na zijn studie Communicatie startte hij in 2002 bij het ministerie van BZK en werkte hij vervolgens bij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Tussen 2009 en 2019 werkte hij in verschillende directeursposities bij de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. 

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.