Saba en het Rijk pakken door om de bestaanszekerheid van het eiland te verbeteren

Op Saba ondertekenden Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering en eilandgedeputeerde Bruce Zagers maandagmiddag 13 juni het meerjarige bestuursakkoord Saba Package 2.0. Hierin staan concrete afspraken tussen Saba en het Rijk over de verdere ontwikkeling van een duurzaam en zelfvoorzienend Saba. 

Om dit doel te bereiken, zijn in het akkoord 4 thema’s opgenomen:

  • het verbeteren van de bestaanszekerheid;
  • economische en ruimtelijke ontwikkeling;
  • klimaat en natuur;
  • goed bestuur.

Deze thema’s sluiten aan bij de Saba Visie 2030 en de hoofdlijnenbrief van het kabinet.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om op deze belangrijke thema’s duidelijke afspraken te maken.

“Ik ben blij met deze heel prettige en nauwe samenwerking met Saba,” zegt staatssecretaris van Huffelen. “Samen pakken we door om de bestaanszekerheid van de mensen op Saba te verbeteren en te bouwen aan een duurzame toekomst voor het eiland.”  


Net als staatssecretaris Van Huffelen is eilandgedeputeerde Bruce Zagers blij met de samenwerking rond Saba Package 2.0, dat voortborduurt op afspraken uit Saba Package 1.0 (2019-2022).

“Het ondertekenen van het Saba Package 2.0 markeert een belangrijk moment, omdat het pakket een positieve impact gaat hebben op veel facetten van het eiland en de bewoners. De kansen die dit pakket biedt, zijn het resultaat van een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen Saba en Den Haag.” 

Bestaanszekerheid en vrije uitkering

Het kabinet investeert in het verbeteren van de levenstandaard van de inwoners van Caribisch Nederland, waarmee gezorgd kan worden voor hogere inkomens en uitkeringen. Daarnaast wordt de vrije uitkering van Saba structureel verhoogd. Ook zetten het kabinet en Saba zich ervoor in de kosten van levensonderhoud voor de Sabanen waarmogelijk te drukken.

Klimaat, natuur, economische ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling

Daarnaast investeren Saba en het Rijk gezamenlijk in een versnelde overgang naar meer dan 90% duurzame energie en in het behoud en onderhoud van de veelzijdige natuur van Saba. Ook wordt ingezet op een verantwoorde en gezonde ruimtelijke ontwikkeling met oog voor de natuur. En met het opstellen van een culture policy plan wordt een mooie stap gezet om meer te investeren in Saba’s rijke cultuur.

Goed bestuur

Daarnaast investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit jaar €1,6 miljoen in de doorontwikkeling van Saba’s bestuur en overheidsorganisatie. 

De middelen om een impuls te geven aan de plannen uit het akkoord, komen onder andere vanuit de CN-envelop (€30 miljoen structureel). Ook investeert het kabinet €35 miljoen voor het behoud van natuur en milieu en de uitvoer van het Natuur en Milieu Beleidsplan voor Saba, Bonaire en Sint Eustatius.