Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk ligt op tafel

Vakbonden en werkgever Rijksoverheid hebben gisteren een onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe CAO Rijk bereikt. Een ruime loonstijging voor de lagere - en middeninkomens stonden hoog op de wensenlijst van beide partijen. De looptijd van de nieuwe CAO Rijk is tot en met 30 juni 2024. 

Verbetering koopkracht van laag naar hoog

Voor de laagste en middeninkomens is een hogere loonstijging afgesproken, dan voor de hogere inkomens. Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen met 2,5 % en een vast bedrag van € 75 per maand. Daarnaast komt er een bodembedrag voor het maandsalaris van 2.016 euro. Per 1 april 2023 gaan de salarissen met 3 % omhoog en per 1 januari 2024 nog eens met 1,5 %. Dat betekent dat een werknemer onder in schaal 1 er in de looptijd van de CAO ruim 20 % op vooruit gaat. Voor een werknemer in de hoogste trede van schaal 8 is dat ruim 9 % vooruitgang. Daarnaast krijgen alle rijksambtenaren in december 2022 en in april 2023 een eenmalig bedrag van € 450. Bij werknemers in roosterdiensten gaan ook een aantal onregelmatigheidstoeslagen omhoog.

Keuzevrijheid invulling verlof en feestdagen

Werknemers krijgen jaarlijks meer verlof en kunnen zelf kiezen hoe ze dit gebruiken. Als extra verlof, voor een sabbatical, voor meer verlof op latere leeftijd of sparen om eerder met pensioen te gaan. Hiervoor worden de huidige verlofregelingen hervormd. Werknemers krijgen vanaf 1 januari 64 uur verlof bovenop hun wettelijke vakantiedagen. Dat is 8 verlofdagen van 8 uur. De leeftijdsregelingen worden afgeschaft, maar er komt een ruim overgangsrecht. Zo behouden werknemers van 50 jaar en ouder de gelegenheid om gebruik te maken van de PAS-regeling en leeftijdsdagen. En krijgen werknemers van 40 jaar jaarlijks 15 extra verlofuren. Ook komt er een tijdelijke vroegpensioenregeling, de zogenoemde RVU-regeling, voor werknemers met 43 of meer dienstjaren. Als werkgever Rijk vinden we het van belang dat alle werknemers ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond zich welkom voelen bij het Rijk. Daarom gaan we in een aantal pilots experimenteren met het ruilen van christelijke en andere religieuze feestdagen.

Duurzaamheid blijft op de agenda

De werkgever Rijk wil verder verduurzamen. Toch is het in de praktijk soms het lastig de status quo te doorbreken. We gaan daarom experimenteren met pilots waarin binnen een departement of dienst afgeweken mag worden van de cao en verdergaande verduurzaming van arbeidsvoorwaarden en bedrijfsvoering worden doorgevoerd. We roepen werknemers en werkgevers op om met ideeën te komen en voorstellen te doen.

Hoe nu verder

Vakbonden leggen het onderhandelaarsresultaat nu voor aan hun leden. Op 7 juli weten we of we een definitief cao-akkoord hebben.