Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar Tweede Kamer

Staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft vandaag het wetsvoorstel Wet hersteloperatie  aangeboden aan Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt weer een goede stap gezet.

“Deze wet geeft verder duidelijkheid aan de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, maakt inzichtelijker waaruit de hersteloperatie toeslagen bestaat en welke gedupeerden aanspraak kunnen maken op een bepaalde regeling”, aldus Staatssecretaris de Vries. “Een belangrijk onderdeel in het wetsvoorstel is de kindregeling. Hiermee wordt geregeld dat kinderen ook een financiële vergoeding krijgen. Ouders geven aan dat zij ook vooral duidelijkheid willen voor hun kinderen”

Wetsvoorstel wet hersteloperatie toeslagen

In het wetsvoorstel worden onder meer de bestaande Catshuisregeling opgenomen, die zorgt dat gedupeerden een eerste uitkering krijgen van € 30.000 en hulp bij de aanpak van hun schulden. Ook de regeling voor verdere financiële tegemoetkoming in gevallen waarin de werkelijke schade hoger is dan de eerste uitkering, wordt opgenomen in het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel zijn ook een aantal nieuwe regelingen opgenomen, zoals de kindregeling. Deze zorgt er voor dat ook kinderen van gedupeerde ouders een financiële vergoeding ontvangen. Ook bevat het wetsvoorstel een regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daarnaast wordt via het wetsvoorstel onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland geregeld en wordt de voor het herstelproces benodigde gegevensdeling vastgelegd.

Kind- en andere regelingen

Het streven is om al aan een deel van de gedupeerde kinderen voor het einde van dit jaar een bedrag uit te keren. Dit is afhankelijk van het goedkeuren van een wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen. Naar verwachting kan de uitvoering van de regeling voor gedupeerden van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget dan vanaf april 2023 starten. Ook hiervoor geldt dat de wet eerst moet zijn vastgesteld. Over beide regelingen krijgen gedupeerden bericht van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Dit gebeurt automatisch. Aanmelden hiervoor is niet nodig en mogelijk.