Iedereen heeft met wetten te maken en moet zich hieraan houden. Een wet begint met een wetsvoorstel. Voordat een wetsvoorstel wet wordt, moet een aantal stappen worden doorlopen. Burgers en bedrijven kunnen soms hun mening geven over voorstellen voor nieuwe wetten via internetconsultatie. Ministers beslissen zelf welke voorstellen ze hiervoor uitkiezen. In de wetgevingskalender staat welke wetten eraan komen en vanaf wanneer een wet geldt.