Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving?

Via Internetconsultatie.nl kunt u soms uw mening geven over nieuwe wetten en regels. Ministers beslissen zelf welke voorstellen ze hiervoor uitkiezen.

Uw mening geven over nieuwe wetgeving

U kunt reageren op wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. U kunt via Internetconsultatie.nl bijvoorbeeld laten weten:

  • hoe een nieuwe wet in de praktijk volgens u zal uitpakken; 
  • welke verbeteringen er volgens u nodig zijn; 
  • welke gevolgen wetten en regelingen volgens u heeft voor de regeldruk.

U kunt reageren door vragen van het betrokken ministerie te beantwoorden. Heeft u uw reactie gegeven? Dan krijgt u het verzoek om uw naam en e-mailadres te geven. Registratie hiervan gebeurt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Direct na de registratie krijgt u nog vragen over de inhoud en de vorm van de consultatie. U hoeft deze vragen niet te beantwoorden.

Geen inspraak op alle wetten

Ministeries bepalen welke voorstellen geschikt zijn voor consultatie. Soms is er bijvoorbeeld haast bij regelgeving en is er geen tijd om reacties van betrokkenen te vragen.

Wanneer reageren op Internetconsultatie.nl

Vanaf het moment dat de internetconsultatie online staat, kunt u reageren. U heeft hiervoor minimaal 4 weken de tijd. Op de site staat tot welke dag u kunt reageren.

Persoonlijke gegevens bij internetconsultatie

Het ministerie maakt uw reactie met uw naam en woonplaats openbaar op de website. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan maakt het ministerie uw reactie niet openbaar, maar gebruikt deze wel voor verbetering van het voorstel.

Reactie kan invloed hebben op wetsvoorstel

Na afloop van de consultatieperiode bekijkt het ministerie alle reacties en past eventueel het wetsvoorstel aan. Het ministerie beslist zelf welke reacties het verwerkt en op welke manier in een wetsvoorstel. In de Memorie van Toelichting staat dan wat er met de ontvangen reacties is gedaan in het wetsvoorstel.

Dat gebeurt nadat de Ministerraad het voorstel voor een wet of een AmvB heeft goedgekeurd. Of als de minister een ministeriële regeling heeft goedgekeurd.

Informatie over verloop internetconsultatie

Nadat u uw reactie heeft gegeven, krijgt u informatie over het verdere verloop van de procedure. U kunt aangeven dat u via e-mail op de hoogte wilt blijven van de voortgang van het wetgevingsproces.