Waar vind ik de stand van zaken van een wetsvoorstel?

In de wetgevingskalender op Overheid.nl vindt u informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel.

Wetgevingskalender

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen. Dit zijn wetten waarvan de datum van inwerkingtreding nog niet bekend is. In de rubriek 'Inwerkingtredingen' kunt u zoeken welke wetten in zijn gegaan.

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer in behandeling

Wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer in behandeling zijn, vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel bij Eerste Kamer in behandeling

Wetsvoorstellen die bij de Eerste Kamer liggen, vindt u op de website van de Eerste Kamer.

Kamerstukken bij een wetsvoorstel

Op Officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar alle Kamerstukken die horen bij een wetsvoorstel. Zowel de stukken van de Tweede Kamer als die van de Eerste Kamer.