Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?

Een handtekeningstempel kan een oplossing zijn als u niet goed meer een handtekening kunt zetten. Maar een handtekeningstempel wordt niet altijd geaccepteerd. De kans op misbruik is namelijk veel groter dan bij een echte handtekening.

Rechtsgeldigheid van een handtekeningstempel

In de wetgeving is niets geregeld over de rechtsgeldigheid van een handtekeningstempel. Plaatst u uw eigen handtekening met een stempel, dan blijft deze ondertekening rechtsgeldig. U kunt de handtekening dan niet achteraf intrekken.

Handtekeningstempel aanschaffen

U kunt een handtekeningstempel laten maken bij een drukker.

Machtiging handtekening zetten

Als een stempel niet wordt geaccepteerd, kunt u iemand machtigen om in uw naam een handtekening te zetten. U geeft dan iemand de bevoegdheid om in uw naam verplichtingen aan te gaan of beslissingen te nemen. Dit kunt u regelen bij een notaris via een notariële volmacht. Als u niet meer handelingsbekwaam bent, moet u hiervoor naar de kantonrechter.