Documenten - Wetgeving

63 documenten over Wetgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief bijHandreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de rijksbrede 'Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving' naar de Tweede ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-08-2018

Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

De handreiking geeft ambtenaren bij departementale wetgevingsdirecties enkele praktische handvatten voor het verlenen van ...

Rapport | 28-08-2018

TK Memorie van Toelichting strafbaarstelling verboden voorwerpen

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 03-07-2018

TK Wetsvoorstel strafbaarstelling verboden voorwerpen

Kamerstuk: Voorstel van wet | 03-07-2018

Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

De nota bevat de antwoorden van minister Dekker en minister Grapperhaus (beiden JenV) op de vragen en opmerkingen van de ...

Rapport | 15-05-2018

Nota van wijziging Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en ...

Rapport | 15-05-2018

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

Minister Dekker en minister Grapperhaus (beiden JenV) sturen de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ...

Kamerstuk | 15-05-2018

Wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

Kamerstuk: Voorstel van wet | 01-05-2018

TK Memorie van Toelichting Identificatiehouders aandelen aan toonder

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 10-04-2018

TK Wetsvoorstel Identificatiehouders aandelen aan toonder

Kamerstuk: Voorstel van wet | 10-04-2018