Documenten - Wetgeving

308 documenten over Wetgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wetsvoorstel zoekmiddelen politie

Kamerstuk: Voorstel van wet | 19-07-2017

Memorie van Toelichting wijziging van het Burgelijk Wetboek en de Wet giraal effectenverkeer

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Wet giraal effectenverkeer houdende de verdergaande dematerialisatie van aandelen...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 31-03-2017

Wet identificatie toonderaandelen

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Wet giraal effectenverkeer houdende de verdergaande dematerialisatie van aandelen...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 30-03-2017

Aanbiedingsbrief bij notitie transparantie van het wetgevingsproces

Minister Blok (VenJ) stuurt een notitie over de transparantie van het wetgevingsproces naar de Tweede Kamer.  

Kamerstuk | 24-02-2017

Beantwoording kamervragen over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Minister Blok (VenJ) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-02-2017

Uitstelbericht kabinetsbrief Transparantie van het wetgevingsproces

Minister Van der Steur (VenJ) zegt toe dat hij de kabinetsbrief 'Transparantie van het wetgevingsproces' voor het krokusreces...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2017

Besluit Wob-verzoek naar informatie over de MPA-affaire

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 20 oktober 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet...

Wob-verzoek | 20-10-2016

Kamerbrief over samenvoeging artikelen 15 en 16 Hoofdstuk XII

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om de artikelen 15 (OV-keten) en 16 (Spoor)...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-07-2016

Overzicht reden vertraging deel lijst spoedeisende wetsvoorstellen 11-12-2015

Kamerstuk | 14-06-2016

Brief EK spoedeisende wetsvoorstellen

Biref aan de Eerste Kamer met een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2016