Documenten - Wetgeving

65 documenten over Wetgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Brief EK spoedeisende wetsvoorstellen

Biref aan de Eerste Kamer met een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze door ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2016

Kamerbrief spoedeisende wetsvoorstellen

Overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze door uw Kamer worden behandeld met het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2016

Overzicht spoedeisende.wetsvoorstellen (niet ingediend)

Kamerstuk | 03-06-2016

Overzicht ingediende spoedeisende wetsvoorstellen

Kamerstuk | 03-06-2016

Concept wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 03-05-2016

Memorie van Toelichting Wet wapens en munitie verzwaarde screening

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 23-03-2016

Wijziging van de wet wapens en munitie i.v.m. zwaardere screening

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 23-03-2016

Ledenlijst Commissie van Advies Burgerlijke Staat en nationaliteit

Ledenlijst Commissie van Advies Burgerlijke Staat en nationaliteit

Brief | 01-03-2016

Wobbesluit 25 februari 2016 inzake informatie over de MPA-affaire

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 25 februari 2016 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet ...

Wob-verzoek | 25-02-2016

Sfeerverslag Tweede Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

Sfeerverslag van het congres Modernisering Wetboek van Strafvordering op 15 oktober 2015 in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Publicatie | 15-10-2015