Documenten - Wetgeving

65 documenten over Wetgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Waar vind ik de stand van zaken van een wetsvoorstel?

In de wetgevingskalender op Overheid.nl vindt u informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel.

Vraag en antwoord

Waar vind ik wetten, officiële regelingen en verdragen?

Op Overheid.nl vindt u wetgeving en regelgeving van de overheid. Zowel de landelijke als de plaatselijke, bijvoorbeeld van uw ...

Vraag en antwoord

Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving?

Via Internetconsultatie.nl kunt u soms uw mening geven over nieuwe wetten en regels. Ministers beslissen zelf welke voorstellen ...

Vraag en antwoord

Discussiestukken 1e Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

Professionals uit de strafrechtketen konden op het Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering van 19 juni 2014 meedenken ...

Publicatie | 06-06-2014

Advies Commissie vennootschapsrecht novelle wijziging Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Advies van de Commissie vennootschapsrecht aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de vennootschapsrechtelijke aspecten ...

Brief | 17-03-2014

Advies over civielrechtelijke bestuursverbod

Advies van de Commissie vennootschapsrecht over de vennootschapsrechtelijke aspecten van het voorstel tot wijziging van de ...

Brief | 08-01-2014

Advies Commissie vennootschapsrecht over BV-recht

Advies van de Commissie vennootschapsrecht aan de minister van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel inzake de Flex-BV.

Brief | 10-05-2012

Advies Commissie vennootschapsrecht over aanpassing 4e en 7e Richtlijn (jaarrekeningrecht)

Het standpunt van de Commissie vennootschapsrecht over het voorstel tot aanpassing van de 4e en 7e richtlijn jaarrekeningrecht ...

Brief | 01-03-2012

Advies Commissie vennootschapsrecht over grensoverschrijdende omzetting

De Commissie vennootschapsrecht adviseert de minister van Veiligheid en Justitie over de vraag of het Nederlandse ...

Brief | 12-02-2012

Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?

Als u slechtziend bent kan een handtekeningstempel een oplossing zijn.

Vraag en antwoord